Pazar, Mayıs 26, 2024

Genel Başkan 84. Sayı Köşe Yazısı

YEREL YÖNETİMLER HİZMET KOLU’NDA GENEL YETKİDE

16. YILIMIZ KUTLU OLSUN

      Emekle ilmek ilmek örülen, uğruna ömürler verilen, binlerce gönlü bir idealle birbirine bağlayan destansı mücadelemizin 27. yılında azim, gurur ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Zor zamanlarda önümüze konulan barikatları yıkarak, engelleri aşarak, imanını imkân bilip, değerlerinden başka yol azığı olmayanların sendikası olarak elde ettiğimiz Genel Yetkimizin de 16. Yılındayız. İnancıyla kardeş olan, kardeşlik birliği ile büyüyen, dirliği ile güçlenen, gücüyle kazanımlara imza atan ve etkinliğini artıran bir sendikayız. 

      Emeği merkeze alan yapısıyla herkese ulaşan, ürettiği hizmetlerle teveccüh bulan, ötekileştiren değil birleştiren, ideolojik saplantılarla ayrıştıran değil adalet ilkesiyle herkesi kuşatmaya çalışan, çeyrek asrı aşan mücadelemizin bu zor süreçte birliğimizin ne kadar kudretli, beraberliğimizin ne kadar heybetli olduğunun kıymetini bildik ve bildirdik!

Dünyayı tehdit altına alan salgın nedeniyle insanlığı ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakan, ihtiyaç ve öncelik listelerimizi alt üst eden, alışkanlarımızı değiştiren, gelenek ve göreneklerimizi yaşamayı zorlaştıran, sevinçlerimizi paylaşmayı, acılarımızı bölüşmeyi kısıtlayan, ekonomiden eğitime, kültürden sosyal hayatımızın her alanına kadar bir değişim ve dönüşüme maruz kaldık. Uzak kalsak da asla ayrı kalamayız dedik ve iletişim araçları marifetiyle sendikal istişarelerimizi ve çalışmalarımızı, yardımlarımızı, desteklerimizi kararlılıkla sürdürdük. Teşkilatımızın bu zorlu koşullarda gayret, çaba, istek ve azimlerine şahit olduk.

      27 yıllık emek mücadelemizin Genel Yetkide 16. Yılımızla tescilleyen, emeğin ve ekmeğin mücadelesinde ter döken, gecesini gündüzüne katan, hakkın ve hakikatin davasında zerre miskal de olsa katkı vermeye çalışan teşkilat mensuplarımıza, Şube/İl Başkanlarımıza, Yönetimlerimize, İşyeri Temsilcilerimize ve Üyelerimize hassaten teşekkür ediyorum. 58.635 Üyemizle açık ara farkla tamamladığımız Genel Yetki sürecinde sorumluluğumuzun bilincinde, bu zafer teşkilatımıza hayırlı ve kutlu olsun.

Zalimlere Boyun Eğmedik, Zulme Sessiz Kalmadık, Haksızlıklara Dur Dedik

Son birkaç yılda siyasi iklimin oluşturduğu şartlar nedeniyle, hizmet kolumuza bağlı işyerlerindeki yönetim değişikliğinden kaynaklı olarak belediyeleri Millete Hizmet etmenin aracı değil de kendi ideolojisinin üssüne dönüştürmeye çalışan; haksız tasarruflarla, hukuksuz yer değiştirme kararları, sürgün ve disiplin cezalarına rağmen, Üyelerimizin direnci, teşkilatlarımızın kararlı tutumu ve hep birlikte meydanlardaki eylemlerimizle zalimlerin oyunlarını bozduk. “Biz varsak adaletsizliğe asla geçit yok” dedik. Eylemlerimizle, kamuoyu önündeki itirazlarımızla, yetkili makamlarla görüşüp durumun vahametini anlatan temaslarımızla, açtığımız davalarla bu süreçte Üyelerimiz için elimizden gelen her şeyi yaptık. Binden fazla dava açarak Üyelerimize hukuki destek verdik, yanlarında olduk, haksızlığa karşı onları asla yalnız bırakmadık. Açtığımız davaların yüzde 85’ine yakınını kazandık, hukuksuzluğu gözler önüne serdik. Güçlünün haklı çıkma gayretine büyük bir darbe vurarak haklının güçlü olması için tüm imkânlarımızı seferber ettik.

Komisyonlarımız Gücümüze Güç Katacaktır

‘Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz’ gerçeğinden hareketle, güçlenmek için örgütlenmek, örgütlenmek için de birlikte hareket etmek zorundayız diyerek komisyonlarımızı kurduk. Çalışma hayatında farkındalıklar oluşturan, herkesi düşünerek ve kuşatarak hareket eden yapımızın gereği olarak bir engeli daha ortadan kaldırdık.

Engelli kardeşlerimizin çalışma hayatında daha üretken olmalarının sağlanması, imkânlarının artırılması ve sorunlarının çözülmesi adına çalışmalar yapacak komisyonumuzla engelleri kaldıracağız. Engelli Üyelerimizin bize katacakları ile çok daha güçlü olacağız.

Emekçi kadınlara, “Çalışma hayatındaki kadınların sorunları sizin sesinizle ifade bulmalı, sizin elinizle çözülmeli, o halde; yol açık, yola çık” dedik ve çalışmalarına başlamasını sağladık. Bu bilinçle ilk adımını atan Kadınlar Komisyonumuz, evlatları için nöbet tutan Diyarbakır Annelerimiz ziyaret ederek, dertleri ile hemhâl oldular.

Yerel yönetimlerde kadınların sendikal alandaki etkinliğinin artırılması, inisiyatif almasının önünün açılması ve örgütlü toplumda karar alma mekanizmalarında söz sahibi olması için attığımız adımın ne kadar büyük olduğu ilerleyen zamanlarda çok daha iyi anlaşılacaktır. Çalışma hayatında yeri, emeği ve teri olan herkesin sendikal mücadeleye dâhil olması, gücümüzün daha da artmasıdır. Bu kararımızın çalışma hayatının verimliğinin artması, haklarımızın korunması ve geliştirilmesi, aile bağlarımızın güçlendirilmesi, iş ve aile uyumu gibi netameli alanlarda verimli politikaların geliştirilmesine büyük katkılar sunacağına inanıyoruz.

Bundan sonraki süreçte vizyoner teşkilatımızın emeğin mücadelesinde ve çalışma hayatında daha etkin rol alabilmesi ve sorunların çözümü noktasında etkin adımlar atabilmesi adına Ar-Ge ve Gençlik Komisyonlarımızın oluşturulmasını sağlamak, atacağımız adımların gücünü artıracak, sesimizin daha gür çıkmasını sağlayacaktır.

Alın Terimizin Hakkını Almak İçin Var Gücümüzle Mücadele Edeceğiz

İnsanı ve emeğini nesneleştiren bu neo-liberal oligarşiyi ‘aşmak’ ve iktidarını sona erdirmek istiyorsak, akıl ile ahlakı, idrak ile irfanı, örgütlü güç ile doğru tanımlamayı buluşturmak zorundayız.

Darbe süreçleriyle sürekli olarak siyasal iklimi bozulan, sivil toplum kuruluşları budanan, örgütlenme ve sendikal haklardan mahrum bırakılan dünyanın birçok ülkesine göre ülkemizde geç başlayan kamu görevlileri sendikacılığı büyük hamlelere ihtiyaç duymaktadır. Konfederasyonumuzun ve sendikamızın büyük gayretleriyle kanunlaşan, dünden bugüne birçok sorunu çözdüğümüz ve kazanımlar elde ettiğimiz toplu sözleşme masasında altıncı kez yine büyük bir mesuliyeti taşıyacağız. Özelde 6 milyona yakın kamu görevlimizi, dolaylı olarak da 85 milyon vatandaşımızı yakından ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde;

93 Şube/İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla düzenlediğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve 6. Dönem Toplu Sözleşme Çalıştayını birlik, beraberlik içinde gerçekleştirdik.

6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde ‘Talebiniz Teklifimiz Olsun’ kampanyamıza gelen 159 talep, Şube/İl Başkanlıklarımıza gelen 70 talep dosyası, toplu sözleşme çalıştayında teşkilatımızdan gelen 190 talep formu ve sosyal medya üzerinden iletilen taleplerle birlikte sorunları sahanın gözüyle görerek, tekliflerimizi gerçekçi bir mantık örgüsüyle örerek Üyelerimizin hissiyatını masaya yansıtacak şekilde hazırlandık. Sorunu tespit etme tecrübemiz, haklı taleplerimizi ortaya koyma irademiz ve bunu kazanıma dönüştürecek müzakere ve eylem gücümüzle hep birlikte bu sürecin de üstesinden geleceğiz. Hep birlikte omuzladığımız bu kritik süreçlerde tüm istişari mekanizmaları çalıştıracak, ortak bir akıl ve dayanışma ruhuyla yol kat edecek, zorlu yolu hep birlikte başarıyla yürüyeceğiz.

Yaptığımız istişarelerin sonucunda; sosyal denge tazminatı sözleşmesi oranlarının artırılması, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, yerel yönetim çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınması/verilmesi, yemek ve ulaşım yardımı yapılması, maktu mesai ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesi, itfaiye personelinin fiili hizmet süresi zammına ilişkin düzenleme yapılması, zabıta memurlarının fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması, kamu görevlilerinin emekliliğe zorlanmaması konuları başta olmak üzere masaya tüm başat sorunlarımızı taşıyacak, sorunların çözülmesi, gelirimizin artırılması için var gücümüzle mücadele edeceğiz.

Kamu İşveren Heyeti 6. Dönem Toplu Sözleşme fırsatını iyi değerlendirmeli, salgının ekonomik etkilerinin artık geride kaldığını vurgulayan, açıklanan büyüme rakamlarıyla uyumluluk gösteren, kamu görevlilerinin fedakarlıklarını telafi edecek bir mali tabloyla masaya gelmelidir. 1397 Belediye, 51 İl Özel İdaresi, 33 Birlik ile Milletimize Hizmet eden Yerel Yönetim Hizmet Kolunda çalışan 124 bin 776 Memurumuzun hizmetleri, emekleri, gayret ve çabaları toplu sözleşme masasında ‘hakkı olan değeri’ görmelidir.

Destansı mücadelemizin 27. Yılında, büyük bir güvenle tescil ettiğimiz Genel Yetkimizin 16. Yılında masadaki tek yer ve yetki sahibi olarak tüm emekçilerin alın terinin hakkı, üretimdeki katkımızın payını almak için emek vereceğiz, ter dökeceğiz…

Niyetimiz Hayr
Hazırlığımız Tamam
Gayretimiz Kâvi
Akıbetimiz Hayr

6. Dönem Toplu Sözleşmesinin kamu emekçilerine ve Üyelerimize hayırlı olması dileğiyle…