Çarşamba, Nisan 10, 2024

Genel Başkan 85. Sayı Köşe Yazısı

Kamu Görevlileri
6. Dönem Toplu Sözleşmesi

İstişare, Kararlılık, Mücadele, Bereketli Kazanımlar

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım,

Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını görüştüğümüz 6. Dönem Toplu Sözleşme Sürecini, emek kesimi için önemi ve değeri tartışmasız birçok kazanım elde ederek hem genelde hem de yerel yönetim hizmet kolumuzda tamamlandık. Sendikal birikimimiz, çözüm odaklı müzakere anlayışımız, istişare esasına dayalı yönetim yaklaşımımız; sürecin sonunda emek mücadelesine gurur yaşatan ve çalışanlara kazanım elde eden sonuçları üretti.

        Yerküremizde ve Vatanımızda salgın kaynaklı olumsuz koşulların, küresel düzeyde ekonomik ve finansal zorlukların hâkim olduğu bir süreçte toplu pazarlık masasında olmak ve pazarlık yapmak elbette zordu. Bu zorluğun üstesinden “bir kutlu davaya aidiyet, erdemli ve soylu mücadeleye mensubiyet, emek mücadelesine dair ehliyet, ekmeği, emeği ve adaleti değerli kılmaya yönelik gayretle” geldik.

        Toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce teşkilatlarımızdan toplu sözleşme taleplerini istediğimiz “Talepleriniz Teklifimiz Olsun” çalışmamızla, yerel yönetim hizmet kolumuzda çalışan Memurlarımızın taleplerini, Şube/İl Başkanlıklarımızdan gelen talep dosyalarını inceledik. Şube/İl Başkan ve Yardımcılarımızın da katıldığı “6. Dönem Toplu Sözleşme Çalıştayı ve Başkanlar Kurulu”muzu gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sonucunda Genel Merkez Yönetimimiz, Genel Başkan Danışmanlarımız ve Hukuk Birimimiz ile birlikte 6. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerimizi oluşturduk.

        26 Temmuz 2021’de tekliflerimizi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etmemizle başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci, uzlaştığımız mutabakat neticesinde kazanımlarımızın 25 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanması ile nihayet buldu. Tekliflerimizin tasnif, müzakere ve pazarlık edildiği oturumlarda önemli mücadeleler verdik. Toplu sözleşme süreci boyunca tekliflerimizin hayata geçirilmesi için çok sayıda görüşmeyi gece gündüz demeden gerçekleştirdik. Bu süreçte çeşitli eylem kararları alarak teşkilatımızın eylem gücünü gösterdik.

        Genel merkezimizde basın toplantıları ve 81 İlde Teşkilatlarımızın basın açıklamalarından sonra Covid-19 salgınının ağır koşullarına rağmen teşkilatımızın kararlılığı, yüksek teşkilat bilinci, disiplini, özgüveni ve fedakârlığıyla Ankara Anadolu Meydanında son yirmi yılın en büyük sendikal eylemini gerçekleştirdik. Onbinlerin katıldığı eylemimizle Memurumuzun derdini, talebini, beklentisini haykırdık. Anadolu Meydanı’nda coşku vardı, kararlılık vardı, örgütlü gücün sahaya yansıması vardı.

        Kapsam, oran, tutar, hak, fırsat, imkân ve değişim yönleriyle kamu görevlileri ve emeklileri için toplu sözleşme tarihinin en yüksek, en fazla ve en reformist kazanımlarını elde ettiğimiz 6. Dönem Toplu Sözleşmesi, Türkiye’de sendikal mücadele, örgütlü güç, emek kesimi ve kamu emekçileri adına tam anlamıyla milattır.

        Mutabakatla sonuçlanan Toplu Sözleşme Sürecini  genele ve  hizmet kollarına yönelik ayrı ayrı akdedilen 12 sözleşmeyle toplamda 350 kazanımla tamamladık.

        Geçmiş dönemlerde “toplu sözleşmenin konusu değil” denilen ek gösterge ve sözleşmeli personel istihdamı hem tema, hem kavram, hem de kazanım terkibiyle toplu sözleşme metninde yerini aldı. 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmeliler ile ilgili olarak; ön şart, sınırlayıcı koşul ve hiçbir kısıt olmaksızın, sonuca dair süre sınırlaması olacak şekilde (2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır) ek gösterge ve kadro konusunda önemli bir aşama kaydettik.

        Genel Yetkili Sendika olarak Yerel Yönetim Hizmet Kolunda çalışan 125 bin Memurumuzun sorumluluğu ve teşkilatımızdan aldığımız güçle bir toplu sözleşme dönemini daha büyük bir tecrübe, istişare ve emekle; sahada ve masada mücadele ederek ortaya koyduğumuz irade sonucunda, genelde ve hizmet kolu sözleşmemizde yerel yönetim çalışanlarımızı ilgilendiren 58 kazanımla Üyelerimizin haklı gururu olduk.

        Bem-Bir-Sen olarak 6. Dönem Toplu Sözleşmede elde ettiğimiz kazanımlarımızla yerel yönetimlerde kronikleşmiş birçok soruna çözüm üretirken, kazanımlarımıza yeni kazanımlar katarak çalışanlarımızın haklı beklentisini karşıladık. Dergimizin bu sayısında ve “6. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarımız” kitabımızda detaylı olarak yer vermeye çalıştığımız tarihi kazanımlara ve önemli başarılara imza attık.

        Bu başarı hiç kuşkusuz ki örgütlü gücümüzün, alın terimizin, kararlı duruşumuzun karşılığıdır. Büyük Bem-Bir-Sen Ailesinin her ferdinin, her biriminin, her yöneticisinin bu başarıda emsalsiz katkısı, etkisi, yeri ve emeği vardır.      

        6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarımızdan başlıcaları olarak şunları sayabiliriz: 

– Sosyal Denge Tazminatı tavan tutarını artırarak 1.708 TL’den 2.152 TL’ye yükselttik. Dönemsel zamlarla birlikte (enflasyon farkları hariç) 2023 Temmuz ayı itibariyle bu rakam 2.636 TL olacaktır. Böylece 2 yıllık artış kümülatif artış en az %54,3 olacaktır (Bütün mali kazanımlarda olduğu gibi her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılacaktır)

– Yiyecek yardımından yararlanamayan personele kumanya yardımı verilmesini sağladık

– Performans ikramiyesi verilen personel sayısını %50 oranında artırtırdık. Böylece performans ikramiyesi eşit olarak dağıtılan kurumlarda ikramiye tutarında %50 oranında bir artış sağladık.

– Zabıta ve İtfaiye Memurlarımızın özel hizmet tazminatı oranlarındaki önceki dönem kazanımımızı %100 artırdık.

– Zabıta ve İtfaiyecilerin yan ödeme zamlarını %50 oranında artırdık.

– İtfaiye personelinin sadece yangın söndürme görevleri esnasında değil diğer görevlerde de vefat, maluliyet ve yaralanmaları hallerinde nakdi tazminat almasını sağladık. 

– Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 188,78 TL ilave çocuk yardımı ödenmesini sağladık. 

– Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL’ye yükselttik.

– Toplu sözleşme ikramiyesinin 134,84 TL’den 400 TL’ye yükseltilmesini sağladık.

        6. Dönem Toplu Sözleşme döneminin süreç ve sonuç itibariyle onur ve gurur tablosu oluşturacak şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanımız Ali Yalçın’a ve yönetim kurulumuza, genel merkez yönetimimize, şube/il başkanlarımıza, genel merkez danışmanlarımıza, hukuk birimimize, teknik ekibimize, işyeri temsilcilerimize, kendileri için ter akıtmaktan onur duyduğumuz Üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza hassaten teşekkür ediyorum.

        Büyük ve güçlü Bem-Bir-Sen Ailemiz; teşkilatımızın duruşu, dirayeti, mücadelesi ve kararlılığıyla bütün takdirleri hak etmektedir. Türkiye sevdamızla, Üyelerimizin haklarını almak ve kazanımlarımızı artırmak görev ve şuuruyla mücadelemize devam edeceğiz.

        Emekçinin hakkını almak ve alın terini değerli kılmak adına çıktığımız bu kutsal emek yolculuğunda ALLAH (c.c.) hepimizin yâr ve yardımcısı olsun.

        6. Dönem Toplu Sözleşmesi Kamu Görevlilerimize Hayırlı ve Bereketli Olsun.

        Genel Yetki de Bem-Bir-Sen’de,
        İmza da Bem-Bir-Sen’de…