Pazar, Mayıs 26, 2024

Genel Başkan 87. Sayı Köşe Yazısı

genel-Başkan_Uslu

BEM-BİR-SEN
Kazandıran Sendika

Kıymetli Dava ve Yol Arkadaşlarım

Bin yıllık köklü bir mazinin şahidi olan bu topraklar, insanımızın alın teri ve nasırlı ellerinin emeği ile bize vatan oldu. Âlicenap Milletimiz fedakârlık ile yoğrulmuş bir çabanın sonucu olarak bizlere bugün yaşadığımız toprakları armağan etti. Mevlana’nın, Yunus’un ortaya koyduğu idealler ve insanımızın inandığı değerler dünyada eşi benzeri zor görülen bir irfanın ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu irfan ise bizlere; “Halka hizmet Hakk’a hizmettir.” düsturunu emanet etti. Bu emanetin ağırlığını omuzlarına yüklenen bizler; 28 yıl önce alın terini ve emeği mukaddes kabul eden kadim bir anlayışın temsilcileri olarak yola çıktık.

Karşılaştığımız her türlü zorluğa göğüs gererek, Milletimizin ve tüm insanlığın hakkını aradık ve bu hakkın değerini tam manasıyla verebilmek için canla başla çalıştık. Bugün de “tertemiz bir mazi ile güçlü bir atiye” yürümeye devam ediyoruz.

28 yıllık yürüyüşümüz esnasında her daim öncelediğimiz “kardeşlik, birlik ve beraberlik” ikliminin gölgesi altında, “hak ve emek” dendiğinde akla gelen adres “Bem-Bir-Sen” olarak; mücadelemize ve insanımıza umut kaynağı olmaya devam edeceğiz.

Zor Şartlarda Büyük Kazanımlar Elde Ettik
İçinde yaşadığımız dünya son yıllarda adeta bir altüst oluşla karşı karşıya kalmıştır. 2019 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 Pandemi süreci dengeleri sarsmış, toplumları sosyal, siyasi ve iktisadi olarak ciddi bir krizle karşı karşıya bırakmıştır. Pandemi sürecinin de güçlü etkileri ile küresel ekonomik kriz her geçen gün derinleşmekte ve dünyanın en güçlü devletlerini dahi sarsmaktadır. Bunların yanı sıra, özelikle coğrafyamızda yaşanan savaşlar en az Pandemi kadar zarara sebep olmaktadır.

Bu hususlar önem arz etmektedir, çünkü şartlar ne kadar zor olursa olsun, “güçlü ve azimli bir teşkilat çalışmasının elde edemeyeceği başarının olmayacağını” bizlere göstermektedir. Bu denli zor bir süreçte Bem-Bir-Sen olarak elde ettiğimiz kazanımlar tarihi birer reform niteliğindedir. Kazanımlarımız ya yeni kazanımlardır ya da geçmiş dönemlerin kazanımlarının, güncellenip büyük oranlarda artış sağlanmak suretiyle elde edilmiş olan kazanımlardır.

6. Dönem Toplu Sözleşme neticesinde, başlı başına büyük kazanımımız Bem-Bir-Sen’in alametifarikası Sosyal Denge Sözleşmesinde elde ettiğimiz Devlet Memuru aylığının %120’si oranı arttırılmış, Yemek Yardımı, Yönetmelik değişikliğiyle Yemek Yardımının nakdi olarak ödenebilmesi, Zabıta ve İtfaiye çalışanlarının tazminatlarının, maktu mesailerinin ve zamlarının arttırılması ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi 58 büyük kazanımın yanında (güncel tutarlar ektedir) yemek yardımı ve sosyal denge sözleşmelerinden doğan zimmetlerin affı mücadelesinde sabır, gayret ve özveriyle yaptığımız temasların karşılık bulması göstermiştir ki; teşkilat mensuplarımızın desteği bizim en büyük gücümüz olmuştur.

Bu zorlu sürecin neticesinde sendikamızın kazanımları, yerel yönetim hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerimize can suyu mukabilinde hayat vermiş ve derin bir nefes almalarını sağlamıştır. Kazanımlarımız konusunda kamu görevlilerinin teveccühü ve takdiri, haklı gururumuz olmuştur.

Kamu görevlilerinin derdiyle dertlenen, büyük kazanımları ve sıkıntıları çözen kararları onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, şahsım ve kamu görevlileri adına hassaten şükranlarımı arz ediyorum.

Yemek Yardımı Verilecek,
Yemek Yardımı Nakit Olarak Da Ödenebilecek
Yerel yönetim hizmet kolunun genel yetkili sendikası Bem-Bir-Sen olarak 6. Dönem Toplu Sözleşmesi “yemek yardımının nakit olarak ödenebilmesi” kazanımı, ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girmiştir.

Yemek yardımı, yerel yönetim hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerin, on yıllardır karşı karşıya kaldığı ciddi bir sıkıntıydı. Yemekhanesi olmayan belediyelerde çalışan veya yemek vaktinde görevde olan memurlarımız için büyük bir kriz haline dönüşen bu sorun; 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde “Kumanya Yardımı” olarak formüle ettiğimiz ve 12. ve 16. Maddede kesinleştirdiğimiz yemek yardımı kazanımı, uygulamaya geçeceği 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren çeşitli engellerle karşılaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile yapılan temaslar ve sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan görüşme neticesinde bu engellerin aşılması sağlanmıştır. Ve yayımlandığı tarihten tam 36 yıl sonra, 7 Nisan 2022 tarihinde yönetmelik değiştirilerek yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerinin yemek yardımının nakdi olarak ödenebilmesi sağlanmıştır. Yemek yardımını nakdi ödenebilmesi kazanımı süreci, diğer bütün kazanımlardan, hatta toplu sözleşmelerden çok daha zorlu bir mücadeleyi gerektirmiş, “imkânsız” denilen bu kazanım altın harflerle tarihe yazılmıştır. “Hayırlı olsun.”

10 Ocak 2019 tarihinde; “Türkiye genelinde yerel yönetimlerde iki suni problem kriz halini almıştır, yemek yardımı konusu bir krize dönüşmüştür. Yemek yardımı probleminin geçmişe dönük zimmetleriyle affı bugüne ve geleceğe dönük çözümü sizin yardımlarınıza muhtaç” demiştik kürsüden. Bugün çok şükür bu sorunu da çözmeye muvaffak olduk.

Yemek Yardımı Zimmetlerinin Affı

Göreve geldiğimiz 2019 yılı öncesinden başlayarak, geçmiş dönemlerde alınmış ve Sayıştay tarafından çıkarılan zimmetlerin sıkıntıları adeta çığ gibi büyümüştür. Çalışanların hakkı olduğuna inandığımız yemek yardımlarının, çıkarılan bu zimmetlere yönelik mutlaka bir “af” yasası çıkarılması ve yemek yardımının hukuksal bir zemine oturtulması için yoğun çalışmalar yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, Bakan Yardımcıları ve Milletvekilleri ile görüştük. “10 Ocak 2019 Çalışan Gazeteciler Basın Ödülleri ve İbrahim Keresteciyi Anma Programı”na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Binali Yıldırım’a bizzat kürsüden de dile getirdiğim iki sıkıntıdan biriydi yemek yardımı zimmetleri. Sayın Yıldırım’a Tunceli ziyaretimizde konuyu tekrar hatırlattık.

Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu ile yaptığımız çalışma ve ilgili taraflar ile yaptığımız temaslar neticesinde; yerel yönetimlerdeki zimmetlerin affıyla ilgili dört maddelik teklifimizin ikisi TBMM’de onaylanarak yasalaşmıştır.

Söz konusu zimmetlere ilişkin idari ve mali yargılama yapılamayacağının, başlamış olanların işlemden kaldırılacağının belirtildiği mevzuat düzenlemesi neticesinde; yerel yönetim hizmet kolunda çalışan Memurlarımıza ödenen yemek yardımına ilişkin çıkarılan zimmetler, Bem-Bir-Sen’in yoğun gayret ve çalışmaları sonucu tarihin tozlu sayfalarına karışmıştır.

Düzenlemenin hayata geçmesini sağlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım’a, Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu’ya ve emeği geçen bütün Milletvekillerine teşekkür ederim. Yemek yardımı zimmetlerinin affı “hayırlı olsun.”

Sosyal Denge Sözleşmeleri Zimmetlerine Af
Patenti Bem-Bir-Sen’de olan sosyal denge sözleşmelerine çıkarılan zimmetler, verdiğimiz mücadele neticesinde TBMM Başkanlığına sunulan ve Genel Kurulda kabul edilen önergenin yasalaşması ile affedildi.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesinin 3. fıkrası, sosyal denge sözleşmesinin en önemli problemi ve engelidir. Bu sebeple, Bem-Bir-Sen olarak bütün toplu sözleşmelerde bu uygulamayı iki sene erteletecek bir karar alırız ki bu engeller iki sene boyunca uygulanmasın. Bu sorunu da ortadan kaldırmak için bir teklifte bulunduk. Teklifimiz, Sayıştay’ın çıkardığı zimmetlerin bitirilmesi ve üçüncü maddenin tamamen kanundan çıkarılması şeklindeydi. Yaptığımız tekliflerden sadece zimmetlerin affı maddesi kabul gördü.

Sosyal denge sözleşmelerine çıkarılan zimmetlerin affı “hayırlı olsun.”

Ek Gösterge
Ek göstergelerle ilgili 2018 yılında başlatılan ve 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı akdi üzerine Mart ayından başlayan çalışma, Temmuz 2022’de TBMM Genel Kurulunda onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek şekilde yasalaşmıştır.

Ek gösterge düzenleme çalışmaları süresince defaatle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin ve Bakanlık yetkilileriyle, Hazine ve Maliye Bakanıyla, Milletvekilleriyle yoğun temaslarda bulunduk. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kapsamın genişletilmesi ve adaletli bir ek gösterge düzenlemesinin yapılması için yoğun çaba sarf ettik. Bu çaba neticesinde müdürlerin de 3600 ek göstergeden faydalanmasını sağladık.

Ek gösterge düzenlemesinde tespitimiz, bütün Memurlara ilave 600 puanın verilmesi kapsamı bakımından kıymetlidir ancak ek gösterge matematiği açısından adaleti sağlamamıştır. Teklifimiz ilk olarak belirtilen dört meslek grubuna verilen hakkın diğer hizmet kollarındaki eşitlerine de aynı ek gösterge şeklinde verilmelidir. Görevde yükselme sınavına giren şefler unutulup sadece kadro gereği 3600 ek gösterge vermek hakkaniyetli değildir. Ayrıca emekli maaşında ve emekli tazminatı hesaplanmasında ek göstergeden daha çok etkili olan yansıtma oranlarının da arttırılması gerekmektedir.

TBMM AK Parti Gurup Başkanı Sayın İsmet Yılmaz ile yaptığımız görüşmede uygulamanın başlayacağı 1 0cak 2023’e kadar eksikliklerin, hataların ve haksızlıkların giderileceği yönünde söz aldık. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sözleşmeli Memurlara Kadro
2018 yılı Eylül ayında gördüğümüz kriz, 2022 yılında büyük travmalara yol açarak devam etmektedir. 2019 yılı Mart ayı yerel yönetim seçimleri sonrasında yaşanan iş akitlerinin feshi gibi insani olmayan politikalar, günümüze kadar aynı sözleşmeliyi üç defa işten atıp sonra mahkeme tarafından tekrar işine başlatma ile sonuçlansa da, partizanlık yapan Belediye Başkanlarını adaletin verdiği hüküm bile yıldırmamıştır.

Bu zulmün nihai olarak bitirilmesi için 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde imza altına aldığımız 2022 yılının çözüm yılı olması kararımız, artık sözden fiile dönüşmelidir.

Bem-Bir-Sen olarak ne istediğimizi biliyoruz. Özellikle yerel yönetimlerdeki sözleşmeli istihdamı bakanlıklara göre daha da vahşi bir istihdam modeli olarak büyük krizler oluşturmaktadır. Bu problemin çözülmesinin tek yolu; “şartsız”, “amasız”, “fakatsız” Kadro verilmesidir.

Bugüne kadar kürsüdeki, meydanlardaki, eylemlerdeki, masadaki söylemlerimiz; tavrımızın ve niyetimizin netliğini göstermektedir. Sahada, masada, eylemde yeri olmayanların sosyal medya şovmenliği ile problemlerin çözüleceği ve kazanımların alınacağı hayalleri boşadır. Sözleşmeli bir tek üyemizin bile olmadığı Adana Büyükşehir Belediye’sinin önünde Bem-Bir-Sen olarak eylem yaparken, üyelerinin yanında olmayan sendikalara (!?) rağmen biz oradaydık. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi önünde, Kocaeli İzmit Belediyesi önünde, Bilecik Bozüyük Belediyesi önünde, İstanbul Esenyurt Belediyesi önünde, Ankara Elmadağ Belediyesi önünde, Batman Belediyesi önünde; Bem-Bir-Sen sözleşmelinin yanında olmuş, haklı sesi olmuştur.

Ve 6. Dönem Toplu Sözleşmede sözü sözleşmeye dönüştürmüş, imza altına almıştır. Şimdi sözün ve sözleşmenin icra vaktidir.

Tek çözüm: Sözleşmeliye şartsız Kadro…

Yıl şartı veya herhangi bir kısıt olmadan, bugüne kadar mahkemelerden geri dönmüş veya dönememiş, hala mahkemelerde süreci devam eden, iş akdi feshedilmiş ve yenilenmemiş olan bütün Sözleşmeli Memurlarımızı mutlu edecek şekilde, kadro almasını sağlayacak çalışmalarımızı hayırlısıyla nihayete erdireceğiz.

Genel Yetkide 17. Yıl
15 Mayıs 2022 tevkifatlarına ve Temmuz 2022’de Resmî Gazete’de yayımlanan kamu görevlileri sendikalarının üye sayılarına göre Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) yerel yönetim hizmet kolunda 61.287 üyesiyle rakiplerinin 3-4 kat önünde Genel Yetkide 17. yılını iftiharla tamamlamıştır.

Bütün baskılara, engellemelere, disiplin cezalarına, sürgünlere, görevden almalara, pandemiye rağmen bu başarıda emeği olan bütün Üyelerimize, İşyeri Temsilcilerimize, İl ve Şube Yönetimlerimize, Genel Merkez Yönetim Kurulumuza ve tüm çalışanlarımıza hassaten teşekkür ediyor, zaferimizi tebrik ediyorum.

Başkanlar Kurulumuz Van’da
Göreve geldiğimiz günden bugüne, Türkiye’mizin her karış toprağını Vatan bilerek, pandemi öncesi süreçte Artvin, Şırnak, Adıyaman, Nevşehir, Afyonkarahisar, Aydın’da icra ettiğimiz Bölge Toplantılarımız ile Ankara, Antalya ve İstanbul dışında da bu toplantıların yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini göstermiştik. Türkiye sathında bütün Şube ve İl Başkanlarımızın katıldığı Başkanlar Kurulumuzu, 28 yıllık geçmişimizde ilk defa serhat şehrimiz Van’da icra ettik. Birinci günü toplantılar yaptığımız, ikinci günü ise Malazgirt Zaferi Şehidlerimizin defnedildiği Ahlat’taki Büyük Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edildi. Van’da yapılması sebebiyle emsal olmasını istediğimiz ve çok verimli geçen Başkanlar Kurulumuz “hayırlı olsun”.

Bu zorlu süreçte, 2005 yılından beri birlikte görev yaptığımız ve sağlık problemleri nedeniyle Genel Merkez Genel Başkan Yardımcılığı görevinden müsaadesini isteyen kıymetli Recayi Karslı ağabeyime, bugüne kadar verdiği emeklerden ötürü şahsım ve teşkilatımız adına hassaten teşekkür ediyorum.

Bu süreçte ahiret yurduna göç eden Gümüşhane İl Başkanımız Harun Şeker ve Kocaeli Şube Başkan Yardımcımız Fevzi Karataş başta olmak üzere davamıza gönül vermiş ve hayatını kaybetmiş tüm kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânları cennet, makamları âlî olsun.

Yarın Elbet Bizimdir…
Alın terini korumak amacıyla, sendika olarak hep birlikte ortaya koyduğumuz eserler ve kazanımlar tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu kazanımlar gelecekte yapacaklarımızın birer teminatıdır. Rabbimin izniyle inanıyorum ki, siz kıymetli üyelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortaya koyacağı gayretle Milletimize en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.

Türkiye’mize sevdalı, Milletimize hizmet aşkıyla dolu kadrolarımızın daha büyük işlere imza atacağı günlerin önümüzde olduğu inancıyla baş koyduğumuz bu kutlu yolda, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. ALLAH (cc) hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

En kalbi duygularımla, baki selam ve hürmetle…